Zobacz stronę czasopisma

http://theinterlocutor.ifispan.pl

Tom 21 (1975)

Jana Potockiego „Esej o historii powszechnej…" i „Próba aforyzmów o wolno­ści” . Do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Henryk Hinz

Henryk Hinz

Esej o historii powszechnej i badania nad historią Sarma-cji. [Fragm. rozdz. 1-3]

Jan Potocki

Próba aforyzmów o wolności. [Rozdz. 1-3]

Jan Potocki

Kolekcjonerstwo i filozofia. (Narodziny nowożytnego mu­zeum)

Krzysztof Pomian

Zło i wina w filozofii Hegla

Milan Sobotka

Fenomenologia uczuć Maxa Schelera

Hanna Buczyńska-Garewicz

Egzystencja, komunikacja, transcendencja u Karla Jaspersa

Maciej Potępa

Koncepcja osobowości w filozofii Józefa Gołuchowskiego

Ziemowit Miedziński

Krytyka systemu Kanta i program nowokrytyczny Mariana Massoniusa

Anna Hochfeld

Dwie postawy wobec kryzysu ethosu demokratyczno-patriotycznego: Bolesław Limanowski (1835-1935) i Zygmunt Balicki (1858-1916)

Joanna Kurczewska

Wartość wobec rzeczy w filozofii Floriana Znanieckiego

Jerzy Wocial

Teoria poznania. Wykład czterogodzinny. Lato 1924-1925. Do druku, z ramienia Komitetu Wydawniczego Pism Kazimierza Twardowskiego, przygotowała Izydora Dąmbska. Słowo wstępne Tade­usza Czeżowskiego

Kazimierz Twardowski

O zjawiskowości tzw. przedmiotu rzeczywi­stego i fizykalnego. Wydał z rękopisu, wstępem i przypisami opatrzył Boh­dan Karol Michalski

Stanisław Ignacy Witkiewicz

OK
Ta witryna używa plików cookies.