Zobacz stronę czasopisma

http://theinterlocutor.ifispan.pl

Tom 23 (1977)

Zróżnicowania koncepcji czasu a historiozoficzna proble­matyka doktryn i ideologii

Barbara Szacka

„Od Placu Rewolucji do Placu Szczęścia…" Paryż wy­obrażony czasów Rewolucji Francuskiej

Bronisław Baczko

Alexis de Tocqueville i wartości

Joanna Kurczewska

Socjologia Spencera

Jerzy Szacki

Społeczeństwo a humanizm. Ze studiów nad Bergsonem

Barbara Skarga

„Żywa tradycja” w ujęciu Jean Jauresa

Janina Wojnar-Sujecka

Koncepcja Afryki w ideologii Marcusa Garveya

Ewa Nowicka

Horyzont socjologiczny Maurycego Mochnackiego

Bronisław Łagowski

Polska, Rosja i Stany Zjednoczone w koncepcjach Adama Gurowskiego

Andrzej Walicki

Panteon inteligencji zawodowej

Ryszarda Czepulis-Rastenis

Polskie spory wokół ideologii Lwa Tołstoja

Zbigniew Kuderowicz

Schopenhauer w Polsce

Jan Garewicz

W kręgu idei Bergsonowskich w Polsce: Abramowski i Znaniecki

Stanisław Borzym

Trzy koncepcje twórczości: Abramowski, Brzozow­ski, Lutosławski

Damian Kalbarczyk

OK
Ta witryna używa plików cookies.