Zobacz stronę czasopisma

http://theinterlocutor.ifispan.pl

Tom 45 (2000)

Tom, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera artykuły o nader zróżnicowanej problematyce i obejmuje wielki obszar czasu: od wieku XIII do współczesności. Redakcja stanęła przed dylematem, jaką zaproponować kolejność publikowanych tekstów. Po namyśle zrezygnowaliśmy z najprost­szego — lecz mało informacyjnego — układu chronologicznego i podzieliliśmy materiał na trzy wyraźnie oddzielone grupy tematyczne.

Pierwszą stanowią teksty zawierające problematykę filozoficzno-antropologiczną. Drugą — artykuły dotyczące filozofii politycznej. Grupa trzecia zwią­zana jest z osobą Stanisława Ignacego Witkiewicza. Sądzimy, że taki układ, zaznaczony graficznie w spisie treści, pozwoli Czytelnikom łatwo znaleźć interesujące ich materiały.

OK
Ta witryna używa plików cookies.