Zobacz stronę czasopisma

http://theinterlocutor.ifispan.pl

Tom 27 (1982)

Podczas składania niniejszego tomu zmarł 3 października 1981 r. w wieku 95 lat niepomiernych zasług nestor filozofii polskiej Profesor TADEUSZ KOTARBIŃSKI, wszechstron­ny, światowej sławy uczony, logik, prakseolog, metodolog, a także historyk filozofii i logiki, wieloletni przewodniczący komitetu redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii.

Re­dakcja „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej„ żegna z żalem wielkiego Wychowawcę i Nauczyciela pokoleń filozofów polskich, którego życie i twórczość służyły wszystkim za przykład.

Sylogizm Heglowski

Światosław Florian Nowicki

Nicość i pełnia

Barbara Skarga

Korespondencja Leibniza z Samuelem Crellem

Z rękopisu wydali Zbigniew Ogonowski i Mikołaj Szymański

OK
Ta witryna używa plików cookies.