Zobacz stronę czasopisma

http://theinterlocutor.ifispan.pl

Aktualności

Nowa Publikacja w serii Źródła

LESZEK KOŁAKOWSKI, ANDRZEJ WALICKI. LISTY 1957–2007
DO DRUKU PODAŁ, KOMENTARZEM I ANEKSAMI OPATRZYŁ ANDRZEJ WALICKI. Z RĘKOPISÓW PRZEPISAŁ I OPRACOWAŁ HENRYK CITKO

Nowa Publikacja w serii Studia

LESZEK KOŁAKOWSKI A FILOZOFIA
POD REDAKCJĄ STANISŁAWA GROMADZKIEGO I MARCINA MIŁKOWSKIEGO

O szkole

Ciągłość wpływu tego nurtu myślenia, jakim była Warszawska Szkoła Historii Idei, została zerwana z wielu powodów. W polskich warunkach przyczyny tego zerwania, jak była już o tym mowa, były przede wszystkim polityczne. To w pierwszym rzędzie rozproszenie wielu wybitnych przedstawicieli Warszawskiej Szkoły Historii Idei po świecie, spowodowane przymusową emigracją po ’68 roku, a także następujące w tym okresie stłumienie swobody dyskusji i zmiana intelektualnego klimatu spowodowały, że naruszona została akademicka ciągłość, która mogłaby pozwolić na rozwijanie i dojrzewanie idei Szkoły. Pojedynczy myśliciele kontynuowali i kontynuują do dziś swe prace w jej duchu, jednak należy uznać je już za działania raczej odosobnione. Co więcej, następujący po ’89 roku naturalny i zrozumiały gest odcięcia się od dziedzictwa poprzedniego ustroju pogłębił swoiste „zapomnienie” tego nurtu myślowego.

O Projekcie

Głównym celem naukowym projektu jest opracowanie zespołu archiwalnego, dokumentacja i edycja dorobku Warszawskiej Szkoły Historii Idei, a także upowszechnienie wyników badań nad jej znaczeniem w humanistyce polskiej na tle humanistyki europejskiej.

Kontakt

ARCHIWUM WARSZAWSKIEJ SZKOŁY HISTORII IDEI

Instytut Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk
00-330 Warszawa
ul. Nowy Świat 72

e-mail: archidei@ifispan.waw.pl

tel.: (48-22) 826-71-81, 828-32-04
fax: (48-22) 826-78-23

OK
Ta witryna używa plików cookies.