Zobacz stronę czasopisma

http://theinterlocutor.ifispan.pl

Tom 24 (1978)

Cyprian Norwid: trzy wątki myśli

Andrzej Walicki

Świat zaczyna się od teraz

Damian Kalbarczyk

Kwestia społeczna w ideologiach włoskiego Risorgimenta

Joanna Ugniewska-Dobrzańska

Koncepcja więzi społecznej i wizja dziejów w doktrynie społecznej Piotra A. Kropotkina

Włodzimierz Rydzewski

Jednostka, wspólnota i przyroda w anarchokomunizmie Kropotkina

Irena Socha-Turońska

Idee kantowskie w filozofii matematyki XX wieku

Izydora Dąmbska

W kręgu myśli Husserlowskiej

Józef Tischner

Stan obecny i perspektywy badań nad filozofii w szkołach jezuickich w Polsce (XVI–XVIII w.)

Roman Darowski

Niepublikowane rękopisy księcia Adama Czartoryskiego. [Do druku przygotował Marcin Król]

Romanas Plečkaitis

OK
Ta witryna używa plików cookies.